Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εκτυπώσεις.Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2021 & 2022. Για το έτος 2021 υποχρέωση ποσόυ 749,98 € και για το έτος 2022 υποχρέωση ποσού 2.249,95€

Τρίτη, 18 Μαΐου 2021
image_print