Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 (ΧΡΗΣΗ 2021)

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021
image_print