Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021
image_print