Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΣΤΥΛΩΝ & 3 ΦΣ S-17Y ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ “

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014
image_print