Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Επιχορήγηση του αθλητικού συλόγου Νέας Κρώμνης ‘Ο ΑΚΡΙΤΑΣ’ σύμφωνα με την υπ΄αρ. 151/2023 απόφαση Δ.Σ. Δ.Δράμας

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023
image_print