Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 160/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. Δ.ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024
image_print