Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΑΣ ΚΡΩΜΝΗΣ Ο ΑΚΡΙΤΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Τρίτη, 30 Ιούλιος 2019
image_print