Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 141/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ .ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2023
image_print