Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 160/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Δ.ΔΡΑΜΑΣ

Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024
image_print