Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ……… ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ” ΟΜΑΔΑ Α (ΑΠΟ 09/05/2024 ΕΩΣ 31/05/2024)

Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024
image_print