Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 08/7/2023 ΕΩΣ 7/8/2023

Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2023
image_print