Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΤΥΠΟ

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2022
image_print