Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Εξαερισμός χώρου με δίκτυο αεραγωγών και προσαρμογή νωπού αέρα για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.

Τρίτη, 20 Απριλίου 2021
image_print