Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος για την Κοινότητα Καλού Αγρού Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022
image_print