Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων.Παροχή υπηρεσιών προβοολής και διαφήμισης της εκδήλωσης ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2024

Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024
image_print