Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Υπογραφή της “Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος.

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021
image_print