Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Υποβολή αιτήματος για έγκριση δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσού για εργασίες συντήρησης αναγόμωσης-υδρ. δοκιμής πυροσβεστήρων για εργασίες συντήρησης αναγόμωσης υδρ.δοκιμής πυροσβεστήρων για τις εξής σχολικές μονάδες: Νηπιαγωγεία 1ο , 3ο, 13ο, 16ο, 17ο, 19ο, 21ο, 26ο, Αρκαδικού, Μαυροβάτου, Κουδουνίων, Ειδικό.

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024
image_print