Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΔΗΜΩΝ & Δ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Τρίτη, 6 Απριλίου 2021
image_print