Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Κατακύρωση πρακτικού του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας» για το σχολικό έτος 2016 – 2017

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016
image_print