Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021
image_print