Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για το διάστημα 13 έως 28 Φεβρουάριο 2021.

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021
image_print