Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Κατασκευή νέου παιδικού σταθμού Δήμου Δράμας επί της οδού Χελμού (Ο.Τ.822).

Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021
image_print