Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες (ΑΔΣ 179/2024)

Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024
image_print