Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Καταβολή δικαστικώς καθορισθείσας αποζημίωσης σύμφωνα με την 1/2006 Πράξη Εφαρμογής στους Δέσποινα Παπαδοπούλου, χήρας Κωνσταντίνου και Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023
image_print