Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Καταβολή οφειλόμενης αποζημίωσης σε πρώην υπάλληλο του ΝΠΔΔ

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2016
image_print