Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία « Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΠΟΤΑ) του Δήμου Δράμας, μετά από αίτημα των δημοτικών παρατάξεων «ΠΟΛΗ + ΖΩΗ», «ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΔΡΑΜΑ 2020» και «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020
image_print