Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014
image_print