Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021
image_print