Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘ ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑΔΩΝ,ΣΥΜΒ.ΑΠΟ 9-9&22-9-20 ΕΩΣ 30-6-21),ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Πέμπτη, 25 Φεβρουάριος 2021
image_print