Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΟΧ ΚΗΦΗ 1 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022.

Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2022
image_print