Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΑΠΟ 1/7/2020 ΕΩΣ 31/8/2020

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2020
image_print