Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.Μετακίνηση Αντιδημάρχου στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος Together in Sport.

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022
image_print