Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΟΜΗΘΕΙΑ 0,15% ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ.ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΕΑΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ & ΤΟ Σ.Δ.Ε. ΑΠΟ 15/9/20220 ΕΩΣ 31/12/2020)

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2021
image_print