Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ Κ.Α.Π.Η. ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021

Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2021
image_print