Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016
image_print