Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3/22 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022
image_print