Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΗ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ” (ΤΜΗΜΑ 1)

Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024
image_print