Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2022
image_print