Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 (Συντήρηση – επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχημάτων)

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2022
image_print