Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 40 ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1ης ΑΝΑΓΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 — ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ Α.Ε.

Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021
image_print