Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE)”

Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021
image_print