Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ”

Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018
image_print