Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΥΠ.ΑΡ. 2849/27-9-21 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021
image_print