Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/11/16 ΕΩΣ 31/12/2016 ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩ

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017
image_print