Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΑΚΤ.ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ(ΜΑΡΤΙΟΥ 2017)

Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017
image_print