Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΧΕ – ΒΑΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ EUI CAPACITY BUILDIHG TEAM ΣΤΗ CIMBRA ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΑΠΟ 28/11/2023 ΕΩΣ 29/11/2023

Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2024
image_print