Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΚΥ 8726

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017
image_print