Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 15% ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΥ 9424 & ΚΗΥ 9460

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024
image_print