Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΣ “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ SINGULARLOGIC GENESIS , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ , ΠΡΟΣΟΔΩΝ, ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ORACLE ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022”

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022
image_print