Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024
image_print